Om foreningen

Konto:                        Danske Bank (3231 – 3231823352)
DTVFs Lokale:           Østerbrogade 43, 7100 Vejle